HUSKURAGE

Kom ihåg huskuraget

 

Huskurage är en metod mot våld som har som mål att förebygga och stoppa våld i nära relationer. Huskurage handlar om att det skall vara lika självklart att ringa polisen om du hör eller är orolig för att någon bli utsatt för våld som att ringa Störningsjouren när någon skruvat upp volymen för högt på en fest. Huskurage är en metod som visar hur vi kan agera vid oro för en granne


Du kan göra så här:

  •  Ring på hos en granne eller prata med den du känner oro för och hör hur den har det?
  • Vid behov ta hjälp av annan granne eller personer för stöd och hjälp eller knacka på och gå därifrån, det viktigaste är att störa våldet.
  • Ring Polisen (kontakta alltid Polisen först vid situationer som du tycker är akuta eller hotfulla)


Du kan rädda liv!

Vi som står bakom satsningen anser inte att du skall vara polis, vi uppmuntrar dig däremot att agera för att du bryr dig om och vill hjälpa någon annan, vare sig det handlar om ett litet barn, en tonåring eller en vuxen.


En landsomfattande metod

Huskurage är en landsomfattande metod för att förebygga våld i nära relation som startats av kriminologen Nina Rung samt Peter Rung som utbildar, föreläser och handleder kring våldsprevention.


Denna hemsida utgör en lokal del av Huskurage som riktar sig till Gävle. Läs mer om den nationella insatsen här.

Våldspyramid

Våldspyramiden

 

Det kan börja med t.ex. förolämpningar, sedan flyttas gränserna för vad som verkar okej högre upp i pyramiden. Vi som finns runt omkring kan hjälpa dem som inte själva kan eller vågar sätta sina gränser. Vi kan agera som goda medmänniskor eller grannar och visa att vi bryr oss om varandra.


Våldet startar sällan med ett slag eller en misshandel, det ökar under en längre period. Det finns flera olika typer av våld, de kan kombineras med varandra, de
vanligaste är:


Fysiskt våld. Från örfilar, knuffar, stryptag, till att olika vapen används och mord.
Sexualiserat våld. Våldtäkt eller sexuella handlingar som inte är frivilliga, eller sexuella handlingar som personen inte vågar säga nej till.
Försummelse. Människor som är beroende av stöd och omsorg av personer i sin närhet riskerar att behandlas illa på grund av försummelse eller att de inte får riktig vård. Exempel på försummelse är att inte få den hjälp man behöver med mat, medicin eller hygien.

Psykiskt våld. Det kan handla om att bli hotad, skrämd eller att bli förnedrad och tvingad till kränkande (förolämpande) handlingar. Att ständigt bli kränkt med förolämpande ord av din partner, som inte visar dig respekt och talar illa om dig för andra. Psykiskt våld kan också vara att bli isolerad från omvärlden, att inte få syssla med sina intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner.

Latent våld. Du är beredd och väntar på att nästa slag eller kränkande kommentar kommer. Du anpassar ditt beteende till den som är våldsam.

Materiellt/ekonomiskt våld. Personliga tillhörigheter, men också väggar, skåpluckor eller möbler, kan den som utövar våldet slå sönder eller förstöra med avsikt. Det kan också innebära att en person får den som är utsatt i en nära
relation att skriva under papper som får negativa följder, eller att man inte får ha sin egen ekonomi.

Statistik: Vanligaste relationerna till förövaren
Våld bland ungdomar i Gävle

Visste du att...

 

... i varje klass i Gävle finns det igenomsnitt nästan två barn som
upplevt våld i hemmet?


... cirka 40 procent av gävleborna utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och försummelse någon gång i livet?


... i Gävle löper unga personer störst risk att utsättas för våld i
nära relationer?

HÄR FÅR DU HJÄLP

SOCIALTJÄNSTEN


026-17 80 00

Fråga efter Mottagningsenheten på Socialtjänsten för Gävle kommun.

Socialjourens telefontider:
Måndag - torsdag 17.00 - 23.00

Fredag 17.00 - 02.00

Lördag 16.00 - 02.00

söndag 16.00 - 23.00


Kvällar och helger: 114 14 (Polisens växel)

KVINNOJOUREN BLÅKLOCKAN

026-51 11 21 • blaklockan.com

STICKAN - MOTTAGNING FÖR MÄN

026-18 73 73 • stickan.se

NÖDSITUATION

Ring 112

VI ÄR HUSKURAGE GÄVLE

Gävle Kommun
Gavlegårdarna
Polisen
Hyresgästföreningen